Användarvillkor

Översikt
Webbplatsen www.kadoing.shop drivs av Merk Branding. Namnen/begreppen "vi", "oss", "vår" och ''Kadoing'' på den här webbplatsen hänvisar till Brand Branding. Kadoing erbjuder denna webbplats och all information, verktyg och tjänster tillgängliga för dig via denna webbplats till dig – användaren – under förutsättning att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som finns häri.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss använder du vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor (hädanefter kallade "Villkor" eller "Villkor"), inklusive eventuella ytterligare villkor och policyer som refereras till eller länkas till nedan. Dessa villkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive användare som har tillgång till webbplatsen, leverantörer, kunder, handlare och/eller bidragsgivare av innehåll.

Läs dessa villkor noggrant innan du besöker eller använder vår webbplats. Om du besöker eller använder delar av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner alla villkor och villkor i detta avtal får du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. I den mån dessa villkor anses vara ett erbjudande, är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa villkor.

Villkoren gäller även för alla nya funktioner eller verktyg som kan läggas till i den aktuella butiken. Den tillämpliga versionen av de allmänna villkoren finns alltid på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ersätta de allmänna villkoren helt eller delvis genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Du är ansvarig för att kontrollera denna sida regelbundet för att avgöra om några ändringar har gjorts. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att vi publicerat några ändringar innebär att du accepterar dessa ändringar. Vår butik drivs av Shopify Inc. De förser oss med onlinehandelsplattformen som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

Artikel 1- Onlinebutiksvillkor
Genom att godkänna dessa villkor och villkor intygar du att du är minst myndig enligt lagarna i ditt hemland, eller att du har gett oss ditt samtycke till att tillåta minderåriga som du är ansvarig för att använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål. Du får inte heller, när du använder tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive upphovsrättslagar). Du får inte överföra några maskar, virus eller skadlig kod. Underlåtenhet att följa någon bestämmelse i dessa villkor kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.

Artikel 2 - Allmänna bestämmelser
Vi förbehåller oss rätten att när som helst vägra våra tjänster till vem som helst av vilken anledning som helst. Du godkänner att ditt innehåll (inte inklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar av informationen för att överensstämma med tekniska krav för att ansluta nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad när den överförs över nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon del av webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan vårt uttryckliga uttryckliga skriftliga tillstånd . Rubrikerna som används i detta avtal är endast avsedda för bekvämlighet och kommer inte att tolka eller på annat sätt påverka dessa villkor.

Artikel 3 - Informationens riktighet, fullständighet och aktualitet
Vi är inte ansvariga om informationen på denna sida är felaktig, ofullständig eller föråldrad. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte litas på eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Om du förlitar dig på materialet på denna sida gör du det på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historiska data är till sin natur inte aktuella och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna sida när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår sida. Du samtycker till att du är ansvarig för att övervaka eventuella ändringar på vår webbplats.

 

Artikel 4 - Ändringar av priser och service
Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten eller någon del av den utan föregående meddelande. Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrott av tjänsten.

Artikel 5 - Produkt och/eller tjänster (om tillämpligt)
Vissa produkter eller tjänster kan erbjudas exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas enligt vår returpolicy.

Vi gör allt för att visa färgerna och bilderna på våra produkter i butiken så exakt som möjligt. Vi kan dock inte garantera att din datorskärm visar alla färger korrekt.
Vi förbehåller oss rätten, men utan någon skyldighet, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till vissa personer, regioner eller jurisdiktioner. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteten av alla produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla beskrivningar och priser på produkter kan ändras när som helst, efter eget gottfinnande, utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att inte längre erbjuda en produkt när som helst. Alla erbjudanden för någon produkt eller tjänst som görs av denna webbplats är ogiltiga där ett sådant erbjudande är förbjudet. Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller skaffar kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.

Artikel 6 - Korrekthet för fakturerings- och kontoinformation
Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Köp kan begränsas eller annulleras av oss efter eget gottfinnande, per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan också tillämpas på beställningar som görs av eller under samma kundkonto eller kreditkort, och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi gör en ändring av eller avbryter en beställning kan vi meddela dig med den e-post och/eller faktureringsadress/telefonnummer som du angav när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller vägra beställningar som, efter eget gottfinnande, kan läggas av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation vid varje köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

Läs vår returpolicy för mer information.

Artikel 7 - Valfria verktyg
Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller input över.

Du samtycker till att tillgång till sådana verktyg tillhandahålls "i befintligt skick" och "som tillgängligt" utan några garantier, villkor eller stöd av oss. Vi ska inte ha något som helst ansvar som uppstår från eller relaterat till din användning av valfria verktyg från tredje part.

Du använder valfria verktyg via webbplatsen efter eget gottfinnande och risk och du bör se till att du har bekantat dig med och samtyckt till villkoren på vilka sådana verktyg tillhandahålls av relevanta tredjepartsleverantörer.

Om vi ​​erbjuder nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (såsom lanseringen av nya verktyg och resurser), kommer dessa villkor att gälla för sådana nya funktioner och/eller tjänster.

 

Artikel 8 - Tredjepartskoppling
Visst innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till externa webbplatser som vi inte har någon koppling till. Vi åtar oss ingen skyldighet att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar eller tar inget ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för någon skada eller skada relaterad till köp eller användning av varor, tjänster, resurser eller innehåll, eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Vänligen granska tredjepartens policyer och praxis noggrant innan du gör någon transaktion med dem. Klagomål, anspråk, problem eller frågor angående tredjepartsprodukter ska vidarebefordras till den tredje parten.

Avsnitt 9 - Kommentarer, feedback och användarbidrag
Om du skickar in något på vår begäran (till exempel i samband med en tävling) eller på egen hand skicka kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, med vanlig post eller på annat sätt ( kollektivt, "kommentarer"), samtycker du till att vi får redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer som du vidarebefordrar till oss, när som helst och utan begränsningar. Vi åtar oss ingen skyldighet (1) att hålla några kommentarer i förtroende; (2) betala ersättning för alla svar; eller (3) svara på någon kommentar.
Utan någon skyldighet att göra det kan vi övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande anser vara olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller i strid med dessa villkor Villkor eller till någon parts immateriella rättigheter.
Du samtycker till att inte posta några kommentarer som gör intrång i tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätter, varumärkesrättigheter, rätten till integritet, personlighetsrättigheter eller andra subjektiva eller äganderätter. Du samtycker vidare till att inte posta kommentarer som är ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller som innehåller något datavirus eller annan skadlig kod som kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part när det gäller källan till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du postar och deras riktighet. Vi tar inget ansvar eller ansvar för eventuella kommentarer som du eller någon tredje part lägger upp.

Artikel 10 – Personuppgifter
Vår integritetspolicy styr hur vi samlar in och använder personuppgifter. Läs vår integritetspolicy här.

Artikel 11 - Fel, felaktigheter och utelämnanden
Det kan finnas typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden på vår webbplats eller i tjänsten som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktfraktavgifter, transittider och tillgänglighet. Om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig förbehåller vi oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, att ändra eller uppdatera information eller att avbryta beställningar när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har lagt en beställning ).

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive prisinformation, såvida det inte krävs enligt lag. En indikation på ett datum i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats där informationen uppdaterades eller uppdaterades betyder inte att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

Artikel 12 - Förbjuden användning
Utöver andra förbud i villkoren får du inte använda webbplatsen och dess innehåll:
(a) för olagliga ändamål; (b) att uppmana andra att begå eller delta i någon olaglig handling; (c) att bryta mot någon internationell, nationell eller lokal lag eller förordning; (d) att göra intrång i våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etniskt eller nationellt ursprung, ras, ålder eller gräns; (f) att överföra falsk eller vilseledande information;
(g) att ladda upp eller överföra virus eller annan skadlig kod som kommer eller kommer att användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personuppgifter; (i) till skräppost, nätfiske, pharming, förevändningar, spidering, genomsökning eller skrapning; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerheten för Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats i enlighet med denna bestämmelse om förbjuden användning.

Artikel 13 - Uteslutning av garanti (ansvarsbegränsningar)
Vi garanterar inte att vår tjänst kommer att vara oavbruten, läglig, säker eller felfri under din användning.

Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi med jämna mellanrum kan ta bort Tjänsten under obestämda tidsperioder och avsluta Tjänsten när som helst, utan meddelande till dig.
Du samtycker uttryckligen till att du använder tjänsten helt på egen risk och att du bär den enda risken för att tjänsten inte är tillgänglig. Tjänsten och alla produkter eller tjänster som levereras till dig genom Tjänsten tillhandahålls (såvida vi inte uttryckligen anger annat) till dig på "i befintligt skick" och "som tillgängligt". , utan någon uttrycklig eller underförstådd garanti av något slag, inklusive garantier för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel eller icke-intrång.
Under inga omständigheter ska Kadoing, våra direktörer, tjänstemän, dotterbolag, agenter, representanter, arbetsentreprenörer, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare hållas ansvariga för någon skada, förlust, skada eller anspråk eller någon direkt, indirekt, tillfällig eller speciell skadestånd, straff- eller följdskador av något slag, inklusive skadestånd för utebliven vinst, förlust av omsättning, förlust av besparingar eller data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om det är kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), med strikt ansvar eller i annat fall, som härrör från din användning av tjänsten eller några produkter som erhållits via tjänsten, eller för andra anspråk som på något sätt hänför sig till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive påståenden om fel eller utelämnanden i något innehåll, eller förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller någon produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt är tillgängligt via tjänsten även om vi har informerats om möjligheten till sådana skador.
Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsning av ansvar för oförutsedda skador eller följdskador, är vårt ansvar för sådana skador begränsat i den utsträckning som lagen tillåter.

Artikel 14 - Ersättning
Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Kadoing och våra moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, direktörer, tjänstemän, agenter, entreprenörer, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa mot alla anspråk eller krav som ställs av en tredje part, inklusive för rimliga juridiska avgifter, som uppstår på grund av din underlåtenhet att följa dessa allmänna villkor eller de dokument som de innehåller genom referens, eller på grund av någon kränkning från din sida mot någon bestämmelse i lag eller förordning eller av tredje parts rättigheter fest.

Artikel 15 - Avskiljbarhet
Om någon bestämmelse i dessa villkor är olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, kommer denna bestämmelse att förbli i kraft i den utsträckning som lagen tillåter och kommer att anses vara särskiljbar från dessa villkor utan att påverka dess giltighet och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna.

Artikel 16 - Uppsägning
De åtaganden och förpliktelser som parterna ingått före uppsägningsdagen ska i alla fall fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal.

Dessa villkor gäller tills de sägs upp av dig eller oss. Du kan säga upp dessa villkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller genom att upphöra med åtkomsten till vår webbplats.
Om vi ​​tror eller misstänker, efter eget gottfinnande, att du har underlåtit att följa någon bestämmelse i dessa villkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som ska betalas t.o.m. datumet för uppsägningen. Dessutom kan vi också neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

Artikel 17 - Fullständig överenskommelse
Underlåtenhet av oss att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa villkor och eventuella policyer eller driftregler som publiceras av oss på denna webbplats eller med avseende på Tjänsten utgör hela avtalet mellan dig och oss och styr din användning av Tjänsten. De ersätter alla tidigare och befintliga muntliga och skriftliga avtal, kommunikationer och förslag mellan dig och oss (inklusive tidigare versioner av villkoren).
Om någon bestämmelse i dessa allmänna villkor är öppen för flera tolkningar, kan den inte tolkas mot oss.

Artikel 18 - Tillämplig lag
Dessa allmänna villkor och alla andra avtal enligt vilka vi tillhandahåller tjänsterna till dig ska utföras och tolkas uteslutande i enlighet med lagarna i Amstelpark 6, Assendelft, Noord-Holland, 1567HB, Nederländerna.

Artikel 19 - Ändringar av användarvillkoren
Den tillämpliga versionen av de allmänna villkoren finns alltid på denna sida.

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ersätta villkoren helt eller delvis efter eget gottfinnande genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Du ansvarar för att regelbundet kontrollera vår webbplats för att kontrollera om något har förändrats. Din fortsatta åtkomst till vår webbplats eller användning av tjänsten efter att vi publicerat några ändringar av dessa användarvillkor innebär att du accepterar dessa ändringar.

Artikel 20 - Kontaktuppgifter
Du kan skicka frågor om dessa allmänna villkor till info@kadoing.shop.

Kadoing
Randweg 53
PO Box 8520
1948NS Beverwijk, The Netherlands
Handelskammarens nummer: 76893960
Momsnummer: NL003119602B14