Läshistorier

Gifting har också sina egna läshistorier, känner du dem redan? Och Vill du lära dig att lära känna ditt barn med det engelska språket? Det är också möjligt!

Ha kul att titta på!