Rättsligt meddelande

Besök den här webbplatsen
Kadoing samlar in opersonlig information om besökare på denna sida i syfte att förnya och förbättra denna sida för att kunna betjäna dig ännu bättre. På så sätt får du det mest relevanta materialet genom ditt besök.

Personlig information
Personlig information samlas endast in när den frivilligt tillhandahålls av besökare på denna webbplats. Detta inkluderar information som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter kommer endast att användas för det angivna ändamålet (orderbekräftelse, information om din leverans, kundnöjdhetsundersökning), om inte annat uttryckligen överenskommits med leverantören av uppgifterna.

Personlig såväl som opersonlig data som samlas in av Kadoing anses vara konfidentiell och kommer inte att säljas vidare, leasas eller på annat sätt delas med tredje part av andra skäl än de som beskrivs ovan.

Allt material som Kadoing tar emot via denna webbplats kommer att betraktas som icke-konfidentiellt och, om inget annat anges, icke-proprietärt. Kadoing kommer att använda, reproducera, tillämpa och tilldela detta material utan begränsningar, inklusive alla idéer om produkter eller produktionsmetoder och know-how som finns i denna information.

Pris & storleksinformation
Priser och mått på våra produkter finns på denna sida. Naturligtvis ägnas noggrann uppmärksamhet åt de angivna priserna och dimensionerna. Men trots denna omsorg kan typografiska fel eller inaktuell information ha smugit sig in i informationen. Kadoing förbehåller sig därför rätten att rätta eventuella fel utan föregående meddelande.

Priserna som anges på denna webbplats inkluderar hög moms (gäller för relevant EU-land).

Europeiska kommissionens plattform för tvister mellan dig och din onlineleverantör.

Europeiska kommissionen har öppnat en ny, interaktiv webbplats (EU Online Dispute Resolution-plattformen) i enlighet med bestämmelse nr 524/2013. Syftet med denna webbplats är att lösa tvister som uppstår från onlinetransaktioner mellan dig som konsument och din leverantör.

Plattformen kan hittas via denna länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/