Så skyddar du ditt barn mot mobbning.

Zo bescherm jij jouw kind tegen pesten

Det är en mardrömsscenario för varje förälder: ditt barn blir mobbat. Vad ska du göra nu? Tyvärr händer det fortfarande idag och det kan också drabba ditt barn. Lyckligtvis kan du som förälder göra mycket för att hjälpa ditt barn. I den här bloggen ger vi våra tips för att hjälpa ditt barn med mobbning från sina jämnåriga och kanske ännu viktigare, hur du kan känna igen tecken på mobbning hos ditt barn.

På dessa tecken bör du vara uppmärksam hos ditt barn

Varje barn och varje situation är annorlunda. Ändå finns det signaler som är igenkännbara hos många barn. Märker du till exempel att din lilla äventyrare plötsligt uppvisar annat beteende? Var vaksam och prata med ditt barn. Mobbning får dina barns känslomässiga tillstånd att förändras, vilket gör att de beter sig annorlunda. Tänk på social tillbakadragenhet men också på glädjen ditt barn känner inför skolan. Förändras ditt barns skolprestationer på ett sätt som du inte är van vid? Prata också då med ditt lilla barn. Det kan hända att ditt barn har en mycket bra anledning till de "sämre" prestationerna. Var också uppmärksam på fysiska kännetecken. Om mobbningen åtföljs av fysiskt våld kan det vara så att ditt barn lider av det.

Hur förhindrar du att ditt barn blir eller förblir ett offer för mobbning?

Kanske känner du igen en signal och inser att ditt barn lider av mobbning. Det är naturligtvis en obehaglig upplevelse för ditt lilla barn. Men lyckligtvis kan du som förälder erbjuda mycket stöd och till och med hjälpa till att lösa situationen. Nedan hittar du våra fyra tips för att förhindra att ditt barn blir eller förblir ett offer för mobbning.
  1. Ha en dialog: Att prata kan verkligen hjälpa. När ditt barn pratar med dig ökar det er förtroendeband. Detta band förhindrar att ditt barn känner sig ensamt. På så sätt behåller ditt barn känslan av att det finns lösningar.
  2. Kontakta skolan: Som förälder kan du naturligtvis inte vara närvarande på skolan hela dagen. Därför är lärare en bra allierad för att hålla koll. Lärare är också utbildade i att hantera mobbning. Därför kan de agera på ett sätt som verkligen kommer att hjälpa ditt barn.
  3. Ta hänsyn till nätmobbning: Idag äger mobbning inte bara rum på skolgårdar längre. Även online möter barn mobbning. Genom att lära dina barn från tidig ålder om cybermobbning gör du dem motståndskraftiga mot farorna med internet. Att förebygga är bättre än att bota.
  4. Utbildning om mobbning: Om ditt barn inte blir mobbat är det bra för dig och din lilla hjälte. Vi rekommenderar ändå att diskutera konsekvenserna av mobbning med ditt barn. Genom att lära ditt barn vad konsekvenserna av mobbning är undviker de mobbningssituationer, eller att de själva blir mobbare. Det gör att ditt barn blir förskonat och slutligen att färre barn kommer att utsättas för mobbning.

Hur för du dialogen med dina barn om mobbning?

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.