Reflektera över ditt barns beteende, så gör du det

Reflecteren op het gedrag van je kind, dat doe je zo

Året 2023 är över nu. Det innebär förstås början på ett nytt år. 2024 väntar på oss. Vem vet vad året kommer att ge oss. Som förälder vill du naturligtvis att ditt barn ska upptäcka mer av livet och vår värld varje år. På så sätt fortsätter de att utvecklas för att kunna hantera alla utmaningar senare i livet när de blir vuxna. Förra året skrev vi i en blogg hur du kan lära dig goda vanor under det nya året. I den här bloggen ser vi tillbaka. Och ger några användbara tips för att reflektera tillsammans med ditt barn om deras beteende.

Varför är det så viktigt att reflektera över händelser med dina barn?

Man lär sig genom att göra. Detta ordspråk har du förmodligen hört tidigare. Barn är verkliga utforskare. Det är bra, eftersom ditt barn vill upptäcka världen. Medan dina barn är ute och leker pågår äventyret. En timme senare hittar du en djup grop under en promenad i din trädgård. Just nu tittade ditt barn på en piratfilm. Med nyfikenhet rör sig inte, så leta efter den skattkistan. På grund av detta måste du som förälder återigen ordna trädgården. Just när du vill sitta i solen med en bra bok. Ditt lilla barn inser inte alltid konsekvenserna av deras upptäcktsresa. Genom att reflektera tillsammans lär sig dina barn vad som är tillåtet och inte. Så förbereder du dem för framtiden. Dessutom förhindrar det också att du måste täcka samma grop igen.

3 tips som hjälper dig att reflektera med ditt barn

Att reflektera är inte alltid lätt. Det är konfronterande för ditt barn att titta tillbaka på sitt eget beteende. Som förälder spelar du en viktig roll här. Här är tre tips för att hjälpa ditt barn att reflektera.

  1. Prata om konsekvenserna: Barn vet inte alltid vad konsekvenserna är av deras handlingar. Be ditt barn i den här situationen att hjälpa till att fylla den där gropen med sand. På så sätt ser din lilla utforskare också direkt konsekvenserna. Det fungerar bättre än att straffa, för nu löser ditt barn problemet och lär sig att ta ansvar.
  2. Ge ett alternativ: Du vill naturligtvis inte ta äventyraren ur ditt barn. Har du en lokal lekplats i närheten? Gå dit efter att ha tittat på piratfilmen och låt ditt barn utforska där. Eller så kanske du kan skapa en liten lekplats i din egen trädgård. Se till att dina barn tvättar händerna ordentligt efter deras upptäcktsresa.
  3. Ha ett samtal tillsammans: Ett exempel som detta löser du naturligtvis direkt. Här lär sig ditt barn mycket av. Du ser som förälder inte vad som händer på skolgården. Du har kontakt med skolan men du vill också höra från ditt barn hur det går i skolan. Sätt av tid varje dag för att prata om din barns dag. Lyssna särskilt på vad de vill säga, ställ frågor och försök inte att döma direkt. På så sätt växer er förtroendeförbindelse och hjälper du ditt barn att berätta allt för dig. Du kan göra detta till exempel precis före eller efter måltiden.

Hur kommer du att reflektera med ditt barn under 2024?

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.