Hållbarare liv? Så här integrerar du hållbarhet i din familj!

Duurzamer leven met het gezin

Vi blir alltmer medvetna om vår omgivning och världen vi lever i. Och det är bra, för tillsammans påverkar vi hur vi lämnar världen till våra barn. Vill du gärna ta steget och leva mer hållbart med din familj? Då har vi några tips på hur du kan göra det. Läs allt om det i den här bloggen.

Varför är det viktigt att integrera hållbarhet i uppfostran?

Att leva hållbart är inte bara för hippies. Faktum är att allt fler familjer i Nederländerna väljer att leva hållbart. Det behöver inte vara på ett extremt sätt, att producera mindre avfall kan till exempel göra en stor skillnad. Om vi är medvetna om vad vi köper, använder och slänger kan vi bidra till att bevara naturen och minska avfallet. Genom att göra hållbara val, som att välja energieffektiva produkter eller använda hållbara transportmedel, kan familjen till och med spara pengar på lång sikt. Det finns alltså många fördelar med en hållbar livsstil!

Det är precis därför det är bäst att börja tidigt. Det kan hjälpa barn att lära sig att ta hand om naturen och vara medvetna om deras påverkan på världen. Genom att integrera hållbarhet i familjen lär du dina barn att ha respekt för naturen och att vara medvetna om de resurser som jorden ger oss.

Det finns olika sätt för föräldrar att integrera hållbarhet i familjen:

Men hur integrerar du hållbarhet i familjen? Här är några sätt och tips som hjälper dig att leva mer hållbart.

  1. Gör hållbara val när du handlar. Välj till exempel ekologiska, lokala och miljövänliga produkter och undvik onödig förpackning.
  2. Försök att spara energi hemma. Sänk till exempel termostaten när du inte är hemma, använd energieffektiva apparater och byt ut glödlampor mot LED-lampor.
  3. Använd hållbara transportmedel. Försök att cykla till skolan oftare! Om du ändå måste använda bilen, försök att samåka med andra föräldrar eller familjemedlemmar.
  4. Skapa en trädgård tillsammans. Detta är ett roligt sätt att engagera barnen i processen att odla mat och leva självförsörjande. Dessutom är det trevligt att arbeta tillsammans i trädgården. Låt barnen välja vilka grönsaker eller frukter de vill odla i trädgården, så lär de sig på ett roligt sätt att ta hand om naturen.
  5. Less is more. Lär barn att använda färre saker eller att behöva färre saker. Försök att ge bort eller sälja överflödiga saker istället för att slänga dem. Det kan till exempel ske under Kungens dag, där ni kan sätta upp en liten butik med saker ni vill sälja. Genom att lära barnen att producera mindre avfall lär de sig att vara mer medvetna om sina ägodelar.
  6. Ge gott exempel. Som förälder är du det viktigaste exemplet för dina barn. Om du själv gör hållbara val och är medveten om naturen, kommer dina barn också göra det.

Hur integrerar du hållbarhet i familjen?

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.