Warunki świadczenia usług

 

Przegląd
Właścicielem strony internetowej www.kadoing.shop jest firma Merk Branding. Nazwy/pojęcia „my”, „nas”, „nasz” i „Kadoing” w tej witrynie odnoszą się do budowania marki marki. Kadoing oferuje tę witrynę internetową oraz wszelkie informacje, narzędzia i usługi dostępne za jej pośrednictwem dla Ciebie – użytkownika – pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i powiadomień zawartych w niniejszym dokumencie.

Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując coś od nas, korzystasz z naszej „Usługi” i zgadzasz się na przestrzeganie poniższych warunków (zwanych dalej „Warunkami” lub „Warunkami”), w tym wszelkich dodatkowych warunków i warunków zasady wymienione lub połączone poniżej. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym użytkowników uzyskujących dostęp do witryny, dostawców, klientów, sprzedawców i/lub autorów treści.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego Regulaminu przed odwiedzeniem lub skorzystaniem z naszej witryny internetowej. Jeśli odwiedzasz lub korzystasz z części witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do Witryny ani korzystać z jakichkolwiek usług. W zakresie, w jakim niniejsze Warunki stanowią ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków.

Regulamin ma również zastosowanie do wszelkich nowych funkcji lub narzędzi, które mogą zostać dodane do bieżącego sklepu. Obowiązującą wersję Ogólnych Warunków Handlowych można zawsze znaleźć na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub zastąpienia Ogólnych Warunków w całości lub w części poprzez publikację aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Użytkownik jest odpowiedzialny za regularne sprawdzanie tej strony w celu ustalenia, czy zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany. Dalsze korzystanie z witryny po opublikowaniu przez nas jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian. Nasz sklep jest hostowany przez Shopify Inc. Udostępniają nam platformę handlową online, która pozwala nam sprzedawać Państwu nasze produkty i usługi.

Artykuł 1 – Regulamin sklepu internetowego
Zgadzając się na niniejsze Warunki, oświadczasz, że jesteś co najmniej pełnoletni zgodnie z prawem obowiązującym w Twoim kraju zamieszkania lub że wyraziłeś zgodę na umożliwienie korzystania z tej witryny osobom niepełnoletnim, za które odpowiadasz.

Nie możesz używać naszych produktów do celów niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych. Korzystając z Usługi, nie możesz także naruszać jakichkolwiek przepisów prawa obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym praw autorskich). Nie możesz przesyłać żadnych robaków, wirusów ani złośliwego kodu. Niezastosowanie się do któregokolwiek postanowienia niniejszych Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

Artykuł 2 - Postanowienia ogólne
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia naszych usług komukolwiek z dowolnego powodu i w dowolnym momencie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego zawartość (z wyłączeniem danych karty kredytowej) może być przesyłana w formie niezaszyfrowanej i obejmować (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany informacji w celu dostosowania do wymagań technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

Zgadzasz się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek elementu strony internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody . Nagłówki użyte w niniejszej umowie służą wyłącznie wygodzie i nie będą interpretować ani w żaden inny sposób wpływać na niniejsze Warunki.

Artykuł 3 - Dokładność, kompletność i aktualność informacji
Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje na tej stronie są nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualne. Materiały zawarte w tej witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Jeśli polegasz na materiałach znajdujących się na tej stronie, robisz to na własne ryzyko.

Niniejsza witryna może zawierać pewne dane historyczne. Dane historyczne ze swej natury nie są aktualne i służą wyłącznie celom informacyjnym. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za monitorowanie wszelkich zmian w naszej witrynie.

Artykuł 4 - Zmiany cen i usług
Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi lub dowolnej jej części w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

Artykuł 5 – Produkt i/lub usługi (jeśli dotyczy)
Niektóre produkty lub usługi mogą być oferowane wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.

Dokładamy wszelkich starań, aby kolory i zdjęcia naszych produktów w sklepie były jak najdokładniej odwzorowane. Nie możemy jednak zagwarantować, że ekran komputera będzie poprawnie wyświetlał wszystkie kolory.
Zastrzegamy sobie prawo, ale bez żadnych zobowiązań, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do określonych osób, regionów lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy i ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego uznania i bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania oferowania produktu w dowolnym momencie. Jakakolwiek oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona przez tę witrynę jest nieważna, jeśli taka oferta jest zabroniona. Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów, które zakupisz lub uzyskasz, spełni Twoje oczekiwania ani że jakiekolwiek błędy w Usłudze zostaną poprawione.

Artykuł 6 - Dokładność informacji rozliczeniowych i konta
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy złożenia zamówienia u nas. Zakupy mogą być przez nas ograniczane lub anulowane według naszego wyłącznego uznania, na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą mieć również zastosowanie do zamówień złożonych przez lub w ramach tego samego konta klienta lub karty kredytowej i/lub zamówień, które korzystają z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub adresu wysyłki. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy powiadomić Cię o tym, korzystając z adresu e-mail i/lub adresu rozliczeniowego/numeru telefonu podanego w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub odmowy zamówień, które według naszego wyłącznego uznania mogą być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się na podanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie przy każdym zakupie dokonanym w naszym sklepie. Wyrażasz zgodę na niezwłoczne aktualizowanie swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj naszą Politykę zwrotów.

Artykuł 7 – Narzędzia opcjonalne
Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie monitorujemy, nie mamy żadnej kontroli ani wkładu.

Wyrażasz zgodę na to, że dostęp do takich narzędzi jest zapewniany „tak jak jest” i „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji, warunków ani ich zatwierdzenia przez nas. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z korzystaniem przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Korzystasz z opcjonalnych narzędzi za pośrednictwem witryny według własnego uznania i na własne ryzyko. Powinieneś upewnić się, że zapoznałeś się i akceptujesz warunki, na których takie narzędzia są dostarczane przez odpowiednich zewnętrznych dostawców.

Jeśli oferujemy nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem witryny internetowej (takie jak wydanie nowych narzędzi i zasobów), niniejsze Warunki będą miały zastosowanie do takich nowych funkcji i/lub usług.

Artykuł 8 - Linkowanie stron trzecich
Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.

Linki stron trzecich znajdujące się na tej stronie mogą kierować Cię do zewnętrznych stron internetowych, z którymi nie mamy połączenia. Nie podejmujemy żadnego obowiązku sprawdzania lub oceny treści lub dokładności i nie gwarantujemy ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe stron trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów lub treści, ani za jakiekolwiek inne transakcje dokonane w związku z witrynami internetowymi stron trzecich. Przed zawarciem z nimi jakiejkolwiek transakcji należy dokładnie zapoznać się z polityką i praktykami stron trzecich. Reklamacje, roszczenia, problemy lub pytania dotyczące produktów osób trzecich należy kierować do tej osoby trzeciej.

Artykuł 9 – Komentarze, opinie i zgłoszenia użytkowników
Jeśli przesyłasz coś na naszą prośbę (np. w ramach konkursu) lub z własnej inicjatywy, wyślij kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób ( łącznie „komentarze”), zgadzasz się, że możemy edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać wszelkie komentarze, które nam przekazujesz, w dowolnym momencie i bez ograniczeń. Nie zobowiązujemy się (1) do zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) zapłacić odszkodowanie za jakąkolwiek odpowiedź; lub (3) odpowiedzieć na dowolny komentarz.
Bez żadnego obowiązku możemy monitorować, edytować lub usuwać treści, które według własnego uznania uznamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niewłaściwe lub naruszające niniejsze Warunki Warunki lub prawa własności intelektualnej którejkolwiek ze stron.
Zgadzasz się nie zamieszczać żadnych komentarzy, które naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, prawo do prywatności, dobra osobiste lub inne prawa podmiotowe lub majątkowe. Ponadto zgadzasz się nie publikować komentarzy oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych, lub zawierających wirusy komputerowe lub inne złośliwe oprogramowanie, które mogłyby mieć wpływ na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego lub w inny sposób wprowadzać w błąd nas lub osoby trzecie co do źródła jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zamieszczane przez siebie komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze zamieszczone przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią.

Artykuł 10 - Dane osobowe
Nasza Polityka prywatności reguluje sposób, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe. Przeczytaj naszą Politykę prywatności tutaj.

Artykuł 11 - Błędy, nieścisłości i pominięcia
W naszej witrynie lub w Usłudze mogą występować błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu transportu i dostępności. Jeżeli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niedokładne, zastrzegamy sobie prawo do poprawienia wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń, do zmiany lub aktualizacji informacji lub do anulowania zamówień w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia ).

Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania informacji zawartych w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym informacji o cenach, chyba że jest to wymagane przez prawo. Wskazanie w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej daty aktualizacji lub aktualizacji informacji nie oznacza, że ​​wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

Artykuł 12 - Zabronione użycie
Poza innymi zakazami zawartymi w Regulaminie, zabrania się korzystania z serwisu i jego zawartości:
(a) w celach niezgodnych z prawem; (b) nakłaniania innych do popełnienia jakiegokolwiek czynu niezgodnego z prawem lub wzięcia w nim udziału; (c) naruszać jakiekolwiek międzynarodowe, krajowe lub lokalne prawo lub regulacje; (d) naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękać, obrażać, krzywdzić, zniesławiać, oczerniać, dyskredytować, zastraszać lub dyskryminować ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne lub narodowe, rasę, wiek lub granicę; (f) przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji;
(g) przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego złośliwego kodu, który będzie lub będzie używany w sposób wpływający na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) do spamu, phishingu, pharmingu, wysyłania pretekstów, pająkowania, indeksowania lub skrobania; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) w celu zakłócania lub obchodzenia bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania przez Ciebie z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej zgodnie z niniejszym postanowieniem dotyczącym zakazu użytkowania.

Artykuł 13 - Wyłączenie gwarancji (ograniczenie odpowiedzialności)
Nie gwarantujemy, że nasza Usługa będzie działać nieprzerwanie, terminowo, bezpiecznie i bez błędów podczas korzystania z niej.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z Usługi, będą dokładne i wiarygodne.

Zgadzasz się, że możemy okresowo usuwać Usługę na czas nieokreślony i zakończyć Usługę w dowolnym momencie, bez powiadomienia.
Wyraźnie zgadzasz się, że korzystasz z Usługi całkowicie na własne ryzyko i że ponosisz wyłączne ryzyko niedostępności Usługi. Usługa i wszelkie produkty lub usługi dostarczone użytkownikowi za pośrednictwem Usługi są (o ile wyraźnie nie postanowiliśmy inaczej) dostarczane użytkownikowi w stanie „takim, jakim jest” i „w miarę dostępności”, bez jakiejkolwiek wyraźnej lub dorozumianej gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, w tym gwarancje przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu własności lub nienaruszania praw.
W żadnym wypadku Kadoing, nasi dyrektorzy, kierownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, przedstawiciele, wykonawcy robót, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, szkody lub roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub szczególne wszelkiego rodzaju szkody karne lub następcze, w tym szkody z tytułu utraty zysków, utraty obrotu, utraty oszczędności lub danych, koszty wymiany lub jakiekolwiek podobne szkody, czy to umowne, deliktowe (w tym zaniedbanie), na zasadzie całkowitej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikających z korzystania przez Ciebie z Usługi lub jakichkolwiek produktów uzyskanych za pośrednictwem Usługi, lub z tytułu wszelkich innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez Ciebie z Usługi lub dowolnego produktu, w tym z wszelkich roszczeń z tytułu błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści, lub wszelkie straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju powstałe w wyniku korzystania z Usługi lub jakichkolwiek treści (lub dowolnego produktu) opublikowanych, przesłanych lub w inny sposób dostępnych za pośrednictwem Usługi, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód.
Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, nasza odpowiedzialność za takie szkody jest ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Artykuł 14 - Odszkodowanie
Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić firmę Kadoing oraz naszą spółkę dominującą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, dyrektorów, urzędników, agentów, wykonawców, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami zgłaszanymi przez stronie trzeciej, w tym za uzasadnione opłaty prawne, wynikające z niezastosowania się przez Ciebie do niniejszych Warunków lub dokumentów do nich dołączonych przez odniesienie lub z jakiegokolwiek naruszenia przez Ciebie jakichkolwiek przepisów prawa lub regulacji lub praw osoby trzeciej impreza.

Artykuł 15 - Rozdzielność
Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie pozostanie w mocy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo i zostanie uznane za odrębne od niniejszych Warunków bez wpływu na jego ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Artykuł 16 - Rozwiązanie
Zobowiązania i obowiązki podjęte przez strony przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy w każdym przypadku po rozwiązaniu niniejszej umowy.

Niniejsze Warunki obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez Ciebie lub nas. Możesz wypowiedzieć niniejszy Regulamin w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub zaprzestając dostępu do naszej strony internetowej.
Jeśli według naszego wyłącznego uznania uznamy lub podejrzewamy, że nie zastosowałeś się do któregokolwiek postanowienia niniejszych Warunków, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty do wysokości włącznie datę rozwiązania. Ponadto możemy również odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

Artykuł 17 - Pełne porozumienie
Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie oznacza zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki oraz wszelkie zasady i zasady działania opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi. Zastępują one wszystkie wcześniejsze i istniejące ustne i pisemne umowy, komunikację i propozycje pomiędzy Tobą a nami (w tym poprzednie wersje Warunków).
Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków podlega wielokrotnej interpretacji, nie może być interpretowane przeciwko nam.

Artykuł 18 - Prawo właściwe
Niniejsze Ogólne Warunki oraz wszelkie inne umowy, na podstawie których świadczymy Państwu Usługi, będą wykonywane i interpretowane wyłącznie zgodnie z prawem Amstelpark 6, Assendelft, Noord-Holland, 1567HB, Holandia.

Artykuł 19 - Zmiany Regulaminu
Obowiązującą wersję Ogólnych Warunków Handlowych można zawsze znaleźć na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub zamiany Warunków w całości lub w części według własnego uznania poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Jesteś odpowiedzialny za regularne sprawdzanie naszej strony internetowej, aby sprawdzić, czy coś się zmieniło. Twój dalszy dostęp do naszej strony internetowej lub korzystanie z Usługi po opublikowaniu przez nas jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

Artykuł 20 - Dane kontaktowe
Pytania dotyczące niniejszych Ogólnych warunków handlowych możesz przesyłać na adres info@kadoing.shop.

Kadoing
Randwega 53
Skrytka pocztowa 8520
1948NS Beverwijk, The Netherlands
Numer Izby Handlowej: 76893960
Numer VAT: NL003119602B14