Nota prawna

Odwiedź tę stronę
Kadoing gromadzi bezosobowe dane o osobach odwiedzających tę witrynę w celu jej odnowienia i ulepszenia, aby jeszcze lepiej służyć Państwu. W ten sposób podczas wizyty uzyskasz najbardziej odpowiednie materiały.

Informacje osobiste
Dane osobowe są gromadzone wyłącznie w przypadku ich dobrowolnego podania przez osoby odwiedzające tę witrynę. Obejmuje to takie informacje, jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w podanym celu (potwierdzenie zamówienia, informacja o dostawie, badanie satysfakcji klienta), chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej z dostawcą danych.

Dane osobowe i bezosobowe gromadzone przez Kadoing są uważane za poufne i nie będą odsprzedawane, wynajmowane ani w żaden inny sposób udostępniane osobom trzecim z powodów innych niż opisane powyżej.

Wszelkie materiały otrzymane przez Kadoing za pośrednictwem tej witryny będą uważane za niepoufne i, jeśli nie określono inaczej, za niezastrzeżone. Kadoing będzie wykorzystywać, powielać, stosować i przydzielać niniejszy materiał bez ograniczeń, łącznie z wszelkimi pomysłami na produkty lub metodami produkcji oraz know-how zawartymi w tych informacjach.

Informacje o cenie i rozmiarze
Ceny i wymiary naszych produktów znajdziesz na tej stronie. Oczywiście należy zwrócić szczególną uwagę na podane ceny i wymiary. Jednak pomimo tej staranności do informacji mogły przedostać się błędy typograficzne lub nieaktualne informacje. Dlatego Kadoing zastrzega sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów bez wcześniejszego powiadomienia.

Ceny podane na tej stronie zawierają wysoki podatek VAT (obowiązujący w danym kraju UE).

Platforma Komisji Europejskiej służąca do rozstrzygania sporów między Tobą a Twoim dostawcą internetowym.

Komisja Europejska uruchomiła nową, interaktywną stronę internetową (platformę unijnego internetowego rozstrzygania sporów) zgodnie z przepisem nr 524/2013. Celem tej witryny jest rozstrzyganie sporów wynikających z transakcji internetowych pomiędzy Tobą jako konsumentem a Twoim dostawcą.

Platformę można znaleźć pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Dane osobowe
Dane osobowe są zbierane tylko wtedy, gdy to dobrowolnie podaje przez odwiedzających tę stronę. Obejmuje to takie informacje, jak nazwa, adres, numer telefonu i adres e-mail. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do wskazanego celu (potwierdzenie zamówienia, informacje o dostawie, ankieta dotycząca zadowolenia klienta), chyba że wyraźnie uzgodnią inaczej z dostawcą danych.
zarówno osobiste, jak i bezosobowe dane zebrane przez podarunki, są poufne, są poufne i nie zostanie odsprzedane, wynajęte lub udostępnione w żaden inny sposób z stronami trzecimi z powodów innych niż opisano powyżej.

Każdy materiał otrzymany przez & nbsp; obdarowywanie za pośrednictwem tej witryny jest uważany za niezgodne i chyba, że, chyba że, jest, chyba że, O ile nie wskazano inaczej, wolne od praw własności. & nbsp; obrony będzie wykorzystywać, rozmnażać, stosować i przypisywać ten materiał bez ograniczeń, w tym pomysły na produkty lub metody produkcyjne i wiedz -jak są włączone do tych informacji.

price & amp; Informacje o wymiarach
Na tej stronie można znaleźć ceny i wymiary naszych produktów. Oczywiście starannie zwracają uwagę na podane ceny i wymiary. Jednak: pomimo tej opieki może być to literówki lub przestarzałe informacje przekroczyły informacje. Dlatego prezent zastrzega sobie prawo do naprawy wszelkich błędów, bez wyprzedzenia. Spory między tobą a twoim dostawcą online.

Komisja Europejska otworzyła nową, interaktywną stronę internetową zgodnie z postanowieniem nr 524/2013 (platforma rozwiązywania sporów w UE). Celem tej strony jest rozwiązanie sporów wynikających z transakcji online między tobą jako konsumentem a dostawcą.

Platforma można znaleźć za pomocą tego linku: http://ec.europa.eu/consumers/ odr /