SpeelgoedSpeelgoed

Konkurrens: för- och nackdelar för ditt barn

Competitie: de voor- en nadelen voor jouw kind

En fotbollsmatch eller ett onlinespel där du spelar mot andra spelare. Barn deltar i tävlingsaktiviteter på många olika sätt. Målet? Vinner mot jämnåriga. För att vinna är kul. Men vad händer om ditt barn förlorar? Vad kan du göra som förälder för att främja de hälsosamma delarna av konkurrens och samtidigt minska de potentiella negativa effekterna? I den här bloggen ger vi ett antal tips.

De positiva aspekterna av konkurrens för mitt barn

Att delta i en tävling eller turnering då och då ger stora fördelar för ditt barns utveckling. Till att börja med lär sig ditt barn att hantera att vinna och förlora. Mentalt är det en ganska stor utmaning att acceptera förlust och dra lärdomar av den. Som människor gillar vi att behålla en positiv självbild och att förlora skadar den självbilden. Förutom att lära sig att hantera vinster och förluster, lär sig din lilla också att hålla ut. På så sätt utvecklar de förmågan att inte ge upp inför ett bakslag. Om ditt barn ser att förlora en fotbollsmatch som en lektion, kommer det att bygga mental tuffhet och motståndskraft. Egenskaper som kommer väl till pass senare i livet.

Utmaningarna och riskerna med konkurrens för mitt barn

Tävlingsaktiviteter utsätter också ditt barn för risk eftersom konkurrens ökar stressen. Detta är mycket användbart eftersom det gör ditt barn alert och säkerställer förbättrat fokus. Men om ditt barn inte kan släppa spänningen i konkurrensen kommer det att få negativa konsekvenser. Det ser till att stressen konstant är hög, även om ditt barn inte spelar tävlingar. För små barn kan höga nivåer av konstant stress orsaka ohälsosam perfektionism eller rädsla för att misslyckas. Båda är resultatet av en negativ självbild och förstärker även den effekten. Som ett resultat kan barn ha svårt i skolan eller i det dagliga livet senare i livet. Rädsla för att misslyckas och ohälsosam perfektionism påverkar också interaktioner med andra människor negativt.

Nedan finns 5 tips för att främja sund konkurrens för ditt barn

Som förälder har du en nyckelroll i att främja sund konkurrens. Överväg till exempel att heja längs linjen på lördag eftermiddag under en fotbolls- eller judomatch. Hur gör man det? Här är våra tips.
  1. Positiv uppmuntran: Barn tycker om att göra sina föräldrar stolta. Under en tävling, och efteråt, visar de mer än gärna hur bra de är. Genom att besöka ofta stärker du bandet med ditt barn, en sådan lojal supporter är bra för moralen och självförtroendet.
  2. Reflektera över tävlingen utan att döma: Som förälder kan du vara en spegel för dina barn. Genom att fråga om ditt barns erfarenheter utan att döma lär de sig hur man hanterar vinster och förluster. Ingenting är bättre än att förstå efter en besvikelse.
  3. Att känna igen stresssignaler: Om du lär dig känna igen stresssignalerna (till exempel om ditt barn är väldigt tyst eller visar ett ovanligt upptaget beteende) kan du som förälder prata med ditt barn snabbare. På så sätt minskar du långvarig stress.
  4. Flytta fokus: Märker du att din lillas huvud är fullt av tankar efter matchen? Flytta fokus genom att göra något roligt tillsammans. Ibland är en hälsosam dos distraktion det bästa sättet att bekämpa stress.
  5. Uppmuntra sund konkurrens: Självklart vill ditt barn vinna. Men tävling och sport handlar om mycket mer än att bara vinna. Kul, samarbete, lärande och utveckling. Uppmuntra ditt barn att också ha kul genom att minska vikten av att vinna eller förlora.

Vilka idrottsaktiviteter deltar ditt barn i?

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.

SpeelgoedSpeelgoed
Upptäck det på bol.com