Toys  Toys >

Hållbart spelglädje börjar med gåva

duurzaam speelgoed voor kinderen

Betydelsen av hållbarhet för vår planets framtid är enorm. Hållbarhet innebär att vi lever på ett sätt där vi inte uttömmer jordens naturresurser och ser till att planeten förblir frisk för kommande generationer. Så här integrerar du hållbarhet i spelvanor i din lilla.

Varför är hållbarhet så viktigt för vår planet?

Klimatförändringar är för närvarande ett av de största hoten för vår planet. Det orsakas av utsläpp av växthusgaser såsom CO2, som släpps under mänskliga aktiviteter såsom förbränning av fossila bränslen för energiproduktion och transport. Dessutom har icke-hållbar produktion och konsumtion av varor och tjänster också en enorm inverkan på biologisk mångfald på vår planet. Till exempel förlorar vår jord sin växt- och djurarter i snabb takt på grund av deras förstörelse av deras livsmiljö, överfiske och föroreningar. Så det är dags att ta itu med det annorlunda.

hållbara val i utbildning

En hållbar livsstil börjar med att göra bättre val. Även i utbildning, från friska vanor till bättre leksaksval. Ett exempel på detta är den typ av leksak som du som förälder köper för dina små. Genom att välja hållbara leksaker minskar vi leksaksindustrins negativa inverkan på miljön. Många leksaker produceras med icke-hållbara material och metoder som kräver mycket energi och råvaror. Dessutom leder produktionen av leksaker ofta till föroreningar och avfall.

hållbart spelglädje med gåva

Vi stoppar det när du ger. Vi gör medvetet leksaker som är mindre betungande för miljön. Till exempel använder vi BPA-fritt material, trä och laddningsbara batterier istället för lösa batterier. Dessa hållbara material håller mycket längre och är lätta att hålla rena. Som ett resultat måste färre leksaker produceras och köpas, vilket bidrar till att minska miljön. Genom att välja hållbara leksaker bidrar du som förälder till en mer hållbar framtid för planeten. Och för de generationer som kommer efter oss. Med hållbara leksaker kan du också förklara för din lilla om vikten av hållbarhet och minska vårt ekologiska fotavtryck. På så sätt kan du slå två fåglar med en sten.

eftersom vem säger att hållbarhet inte kan vara kul?

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.

 Toys  Toys >
Upptäck det på bol.com