SpeelgoedSpeelgoed

De olika faserna av barnutveckling och vad du kan förvänta dig som förälder

de verschillende fases van kinderontwikkeling

"Hur stora de blir!" Du hör förmodligen dig själv säga den här meningen alltför ofta. Barn växer som kål och per år i livet går de genom olika utvecklingsfaser. Varje barn, från det ögonblick hon är född till vuxen ålder, går igenom detta. Men vad är de olika faserna i barnutvecklingen och vad kan du förvänta dig som förälder per fas? Du kan läsa det här.

De olika faserna av barns utveckling

Varje barn utvecklas i sin egen takt och på sitt eget sätt. Men i allmänhet går barn igenom samma steg i sin utveckling:

Babyfasen (0-2 år)

Detta är den första fasen. Under denna fas lär barn att kommunicera, äta, flytta och lära av de saker som händer runt dem. Som förälder kan du förvänta dig att ditt barn ska sova mycket, behöver näring och hjälpa till med omsorg. Dessutom börjar barn också visa sina känslor i denna fas och kopierar ansiktsuttryck från sina föräldrar. På detta sätt lär de sig att kommunicera genom bablande ljud och handgester.

Småbarnsfasen (2-3 år)

Den välkända "Jag är två och säger nej!" Fas. Under denna fas lär barn att ta mer hand om sig själva. På detta sätt börjar de lära sig små uppgifter, som att klä sig och klä av sig och borsta sina egna tänder. Barn i småbarnsfasen blir också bättre på att uttrycka sina känslor och de lär sig att kommunicera med andra. Som förälder kan du förvänta dig att ditt barn visar mer självständighet, eftersom de vill göra allt själva i denna fas. Låt dem experimentera och komma till räddningen vid behov!

Dagisfasen (3-5 år)

I denna tredje utvecklingsfas lär barn att uttrycka sig bättre och bättre. På detta sätt lär de sig att dela med andra på ett lekfullt sätt och göra nya pojkvänner och flickvänner. Barn lär sig också att lyssna noga under denna fas och följa instruktionerna. Denna fas kan vara imponerande för barn. Till skolan för första gången och spelar med pojkvänner och flickvänner kostar mycket energi. Som förälder kan du förvänta dig att barn kommer hem utmattade från skolan och ibland kan reagera ivrigt på grund av denna trötthet.

Grundskolan (5-12 år)

Grundskolan! Under denna fas lär barn att organisera sig bättre, planera och koncentrera sig på uppgifter. De lär sig också att kommunicera bättre med andra och kontrollera sina känslor. Den största utvecklingen i denna fas är därför på en kognitiv och social-emotionell nivå. Barn lär sig att tänka bättre för sig själva och göra sina egna val. Detta är en fantastisk fas att uppleva för föräldrar. Framför dina ögon ser du dina barn vända din egen individ.

Pubertet (12-18 år)

En fas som kan fruktas av många föräldrar: puberteten. I allmänhet börjar denna fas med varje barn i en annan ålder, men vi ser att flickor ofta börjar puberteten snarare än pojkar. Under denna fas genomgår barn fysiska och emotionella förändringar på grund av de hormonella förändringarna i deras kroppar. De lär sig att uttrycka sig bättre och utveckla sin identitet. Barn är ganska sårbara i denna fas. De ifrågasätter allt och försöker bilda sin egen identitet genom att experimentera så mycket som möjligt. Som förälder kan du märka att ditt barn är emot reglerna hemma och att de behöver mer integritet.

Naturligtvis är det viktigt att komma ihåg att varje barn är annorlunda. Det finns inga fasta regler eller lagar för hur barn ska utvecklas och när de går igenom de olika faserna. Detsamma gäller för oss som föräldrar, inte alla upplevelser är desamma. Erfarenheter kan förändras per familj och per fas.

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.

SpeelgoedSpeelgoed
Upptäck det på bol.com