SpeelgoedSpeelgoed

De olika faserna av barnets utveckling och vad du som förälder kan förvänta dig

de verschillende fases van kinderontwikkeling

‘De växer så fort!’ är en fras du troligtvis säger alltför ofta. Barn växer som ogräs och genomgår olika utvecklingsfaser under varje år av sina liv. Varje barn, från den stund de föds till vuxen ålder, går igenom dessa faser. Men vad innebär de olika faserna av barnutveckling och vad kan du som förälder förvänta dig under varje fas? Det läser du här.

De olika faserna av barnutveckling

Varje barn utvecklas i sin egen takt och på sitt eget sätt. Men generellt sett genomgår barn alla samma steg i sin utveckling:

Babystadiet (0-2 år)

Detta är den första fasen. Under denna period lär sig spädbarn att kommunicera, äta, röra sig och dra lärdom av de saker som händer runt dem. Som förälder kan du förvänta dig att ditt barn under denna fas sover mycket, behöver mat och hjälp med vård. Dessutom börjar spädbarn i denna fas också att visa sina känslor och härmar sina föräldrars ansiktsuttryck. På så sätt lär de sig att kommunicera genom babbel och gester.

Småbarnsstadiet (2-3 år)

Den välkända "jag är två och säger nej!"-fasen. Under denna period lär sig barn att ta hand om sig själva mer. De börjar lära sig små uppgifter som att klä av och på sig själva och borsta sina egna tänder. Dessutom blir barn i småbarnsåldern allt bättre på att uttrycka sina känslor och lära sig att kommunicera med andra. Som förälder kan du förvänta dig att ditt barn visar mer självständighet, eftersom de i denna fas vill göra allt själva. Låt dem experimentera och hjälp till där det behövs!

Förskoleåldern (3-5 år)

I detta tredje steg lär sig barn att uttrycka sig bättre. De lär sig att dela med sig till andra genom lek och skapar nya vänner. Dessutom lär sig barn under denna fas att lyssna och följa instruktioner. Denna fas kan vara imponerande för barn. Att för första gången gå till skolan och leka med vänner kräver mycket energi. Som förälder kan du förvänta dig att barn kommer hem från skolan utmattade och ibland reagerar med ilska på grund av trötthet.

Skolåldern (5-12 år)

Skolåldern! Under denna period lär sig barn att organisera sig bättre, planera och fokusera på uppgifter. De lär sig också att kommunicera bättre med andra och att hantera sina känslor. Den största utvecklingen under denna fas är på det kognitiva och social-emotionella planet. Barn lär sig att tänka mer självständigt och fatta sina egna beslut. Detta är en underbar fas för föräldrar att uppleva. Du ser dina barn utvecklas till individer framför dina ögon.

Puberteten (12-18 år)

En fas som kanske fruktas av många föräldrar: puberteten. Generellt sett börjar denna fas hos varje barn i olika åldrar, men vi ser att flickor ofta börjar puberteten tidigare än pojkar. Under denna period genomgår barn fysiska och emotionella förändringar till följd av hormonella förändringar i deras kroppar. De lär sig att uttrycka sig själva bättre och att utveckla sin identitet. Under denna fas är barn ganska sårbara. De ifrågasätter allt och försöker forma sin identitet genom att experimentera så mycket som möjligt. Som förälder kanske du märker att ditt barn ifrågasätter reglerna hemma mer och att de har mer behov av integritet.

Självklart är det viktigt att komma ihåg att varje barn är unikt. Det finns inga fasta regler eller lagar för hur barn ska utvecklas och när de ska gå igenom de olika faserna. Samma sak gäller för oss som föräldrar, inte alla upplevelser är desamma. Erfarenheterna kan variera från familj till familj och från fas till fas.

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.

SpeelgoedSpeelgoed
Upptäck det på bol.com